Henry og Mary Skovs Fond

Persondatapolitik

Ved ansøgning om støtte fra Henry og Mary Skovs Fond skal du som ansøger udfylde et ansøgningsskema, som downloades på denne hjemmeside.

Ved udfyldelse af skemaet og fremsendelse af bilag afgiver du som ansøger en række oplysninger, herunder personoplysninger om dig selv. Dataansvarlig for behandlingen er Henry og Mary Skovs Fond, CVR-nr. 46539613, c/o Advokat Niels Gade, Nyhavn 6, 1051 København K.

Fonden behandler dine personoplysninger som led i behandlingen af din ansøgning. Hvis ansøgningen er relevant, og kan føre til imødekommelse, registreres dine personoplysninger elektronisk. Fonden lægger oplysningerne til grund ved behandlingen af ansøgningen.

Du har som ansøger ret til at gøre indsigelser mod den måde vi anvender dine oplysninger på. Du har ligeledes ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig vi behandler, og til at få berigtiget oplysninger om dig, hvis de oplysninger vi har viser sig at være forkerte. I visse tilfælde kan du have ret til sletning af dine oplysninger, og til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Du har endelig ret til at få udleveret oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format, samt at få overført oplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden at vi forhindrer dette.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Det er oplysninger som navn, adresse, kontaktinformation, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold, samt kontooplysninger og økonomiske forhold i øvrigt.

Ved uddeling af legater er Henry og Mary Skovs Fond indberetningspligtig til SKAT efter skattelovgivningens regler. En sådan indberetning skal ske på baggrund af CPR-nr. eller CVR-nr. Vi behandler derfor også oplysninger om dit CPR-nr.

Behandlingen af dine almindelige oplysninger sker på baggrund af den legitime interesse vi har i at behandle dine personoplysninger. Interessen overstiger din interesse i ikke at få behandlet dine oplysninger. Hjemlen til denne behandling findes i databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra f.

Dine personoplysninger behandles desuden for at opfylde bestyrelsens retlige forpligtelser til at foretage legatudbetalinger i overensstemmelse med fondens fundats, samt ud fra bestyrelsens legitime interesse i at kunne uddele legatmidler til egnede ansøgere. Hjemlen hertil findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Hjemlen til behandling af dit CPR-nr. findes i databeskyttelseslovens § 7 stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9 stk. 2 litra a, da du har givet samtykke til behandlingen af dit CPR-nr.

Hvis vi kan se med det samme, at din ansøgning ikke kan imødekommes, fx fordi du ikke opfylder de formelle krav til uddannelse mm, slettes dine oplysninger snarest. Hvis de formelle krav er opfyldt, slettes dine oplysninger efter 6 måneder, hvis din ansøgning ikke bliver imødekommet.

Hvis din ansøgning imødekommes slettes dine data efter 5 år.

Har du bemærkninger til behandlingen af dine personoplysninger, kan henvendelse ske til fondens adresse c/o Advokat Niels Gade, Nyhavn 6, 1051 København K.

Du har derudover mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.