Henry og Mary Skovs Fond

Om fonden

Fonden er stiftet i 1960 af fabrikant Henry Skov og dennes hustru Mary Skov.

Henry Skov dimitterede fra Københavns Maskinteknikum i 1908. Henry Skov var lærer på Teknologisk Institut i nogle år, men påbegyndte så en fabrikation af excenterpressere til løsning af opgaver vedrørende udstansning etc. Det gik godt, og han etablerede Dansk Pressefabrik A/S, som han ledede til sin død. Firmaet er senere afviklet.

Omkring 1910 konstruerede han maskiner til fremstilling af kapsler til flasker, senere også maskiner til påsætning af kapsler. Det var firmaet A/S Dansk Papdåse Fabrik, der stod for fremstillingen af disse maskiner, der også blev en meget stor eksportvare, og på verdensudstillingen i 1923 fik de guldmedalje. Også denne virksomhed er senere afviklet.

Senere kom maskinenheder til skylning, påfyldning og lukning af mælkeflasker.

Henry Skov var en meget initiativrig og dygtig mand, der også blev stærkt involveret i organisationsarbejde.

Henry og Mary Skov var barnløse, og det er deres formue, herunder provenuet fra afviklingen af de to virksomheder, der danner basis for fondens virke og uddelinger.